Levering

  • Alle leveringen worden zoveel mogelijk uitgevoerd door de transportdiensten van Indufarm N.V.
  • De levering geschiedt door een moderne vloot vrachtwagens en worden bij de koper gelost mits in achtneming van de nodige hygiënemaatregelen.
  • Het lossen gebeurt op de afgesproken plaats.
  • Levering Franco in België vanaf 150 € + BTW. Bestellingen < 150 €: 5,95 € transportkosten als standaard. Deze kan afwijken, klik hier voor meer informatie.
  • De goederen worden aanzien als afgeleverd bij het vertrek en reizen steeds voor rekening en risico van de koper.
  • De leveringstermijnen en applicatietermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.
  • Vertraging in de levering of applicatie kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  • De toepassing  van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard door de klant door de in ontvangstname van de levering.